Dagbesteding & begeleiding 
 voor jongeren met een verstandelijke beperkin

Kwaliteit

​Zorgkompaan hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Daarom besteden wij aandacht aan cliëntervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd.
Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te kunnen bieden gedurende het gehele zorgproces. Het gaat dan onder andere om de kwaliteit van de indicatiestelling en intake van de cliënt, goede zorgverlening en de evaluatie van de geleverde zorg. De focus ligt hierbij onder meer op de volgende thema’s:

  • het bewaken van het professioneel handelen
  • de communicatie over het zorgproces
  • registratie van activiteiten en zorgprocessen

Daarnaast is het belangrijk dat alle ondersteunende processen binnen de organisatie goed zijn georganiseerd. Ondersteunende processen zijn zaken die niet direct te maken hebben met de zorgverlening, maar die een organisatie wel moet regelen om de zorgverlening goed te laten verlopen. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleid en organisatie, personeel, huisvesting en onderzoek
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram