Dagbesteding & begeleiding 
 voor jongeren met een verstandelijke beperkin

Onze werkwijze


 Van Aanmelding Tot Start 

 

 Contact 
Nadat een aanmelding bij ons is binnengekomen wordt er binnen enkele werkdagen contact opgenomen met de aanmelder om eventuele vragen te beantwoorden over het zorgaanbod en te inventariseren waaruit de hulpvraag bestaat.

 Hulpvraag / Zorgaanbod 
Als uit dit eerste contact blijkt dat de hulpvraag door Zorgkompaan beantwoord kan worden en het zorgaanbod aansluit bij de hulpvraag, plant de begeleider een vrijblijvend gesprek met de zorgvrager.

 Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Tijdens dit gesprek kunnen we nader kennismaken en wederzijds beoordelen of ons aanbod aansluit op de behoeften.
Vanaf het eerste contact krijg je als aanmelder of zorgvrager direct te maken met de begeleider die uiteindelijk ook de begeleiding gaat bieden. Veelal kunnen we al binnen 1-2 weken na aanmelding het begeleidingstraject opstarten.


 Dagbesteding & Begeleiding 
Zorgkompaan werkt biedt dagbesteding & begeleiding (op afspraak) in jouw eigen omgeving. De hoeveelheid uren wordt bepaald door de begeleidingsbehoefte, de hulpvraag en de maatwerkvoorziening. Begeleiding is geschikt voor mensen die voldoende zelfredzaam zijn om, in combinatie met onze begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast ben je gemotiveerd om, samen met je begeleider en eventueel belangrijke anderen zoals familie, je hulpvraag te formuleren en hieraan te werken.  

 Het begeleiding-of ondersteuningsplan 
Wij begeleiden op basis van de doelen beschreven in het begeleiding- of ondersteuningsplan.


 Onze methode 

Bij Zorgkompaan staat de cliënt centraal en zorgen we samen dat iedere cliënt een goed leven heeft. Maar wat houdt ‘een goed leven’ in? De kwaliteit van bestaan is voor iedereen anders. Volgens Schalock (2002) zijn er acht domeinen relevant voor iemands kwaliteit van bestaan. In het ondersteuningsplan bij Zorgkompaan komen deze acht domeinen terug als basis (Beeld op de domeinen).

De acht domeinen van Schalock zijn:
1. lichamelijk welbevinden,
2. psychisch welbevinden,
3. interpersoonlijke relaties,
4. deelname aan de samenleving,
5. persoonlijke ontwikkeling,
6. materieel welzijn,
7. zelfbepaling,
8. belangen.

Om verantwoorde ondersteuning aan een cliënt te bieden, zorgt Zorgkompaan dat de volgende drie randvoorwaarden aanwezig zijn:
• Ondersteuningsplan met daarin doelen;
• Cliëntveiligheid (fysiek, sociaal en emotioneel);
• Kwaliteit van medewerkers en organisatie;


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram