Dagbesteding & begeleiding 
 voor jongeren met een verstandelijke beperkin

Uitsluitingscriteria

Wij leveren geen zorg aan cliënten met een:

  • Ernstige psychiatrische problematiek zonder verstandelijke beperking, zoals psychose, suïcidaliteit;
  • Ernstige gedragsproblematiek waarbij middelen en maatregelen zijn vastgesteld;
  • Zorgvraag met een rechtelijke machtiging;
  • Ernstige gedragsproblematiek waarbij cliënt en/of ouders niet bereid zijn om tot afspraken in het zorgplan te komen;
  • Verslavingsproblematiek;
  • Zorgvrager boven de 50 jaar;
  • Zorgvrager die verblijfszorg nodig heeft;
  • Zorgvrager heeft dementie


De uitsluitingscriteria zijn erop gericht om duidelijkheid te verschaffen in welke zorgvraag Zorgkompaan kan voorzien. Juist omdat Zorgkompaan het beste voor heeft met zorgvragers in het algemeen.

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram