Dagbesteding & begeleiding 
 voor jongeren met een verstandelijke beperkin

Begeleiding

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen met extra ondersteuning en begeleiding goed meedraaien in de maatschappij. Ons doel is om de talenten en mogelijkheden van de persoon te ontdekken en te vergroten. Ook kijken wij naar de problemen en obstakels van de persoon om deze met de juiste begeleiding aan te pakken.

Onze begeleiders helpen bij het aanbrengen van structuur in het leven van de persoon. Het kan hierbij gaan om praktische zaken, zoals het huishouden, de administratie of om persoonlijke hygiëne. Door de persoon het vertrouwen te geven dat hij of zij mee kan draaien in de maatschappij, wordt het aanleren van een structuur gemakkelijker.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitlichten van iemands talenten en mogelijkheden, het vinden van een passende opleiding, werkplek of andere dagbesteding, of het vinden van een geschikte woning (begeleid of zelfstandig).


Werkwijze:
Met je vaste begeleider van Zorgkompaan maak je een persoonlijk plan van aanpak. Samen bepaal je waaraan je wilt werken.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Financiën
 • Werk & Opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Activiteiten dagelijks leven (ADL)
 • Maatschappelijke participatie
 • Sociaal netwerk
 • Justitie
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram